Raqs sharqi : Institut du Monde Arabe (2005)

 
Danse arabo-andalouse : Théâtre Dejazet  (2001)

 
Danse arabo-andalouse : Centre culturel de Noisiel (2006)

 
Danse arabo-andalouse : Centre culturel de Noisiel (2006)

 

Danse arabo-andalouse : Centre culturel de Noisiel (2006)